fbpx

Lena in een lijstje

Lena in een lijstje is een vrolijke, verdrietige, grappige en mooie kindervoorstelling over de dood. Theatergroep Jut toert met de voorstelling langs basisscholen door heel Nederland om de dood bespreekbaar te maken. Lena en haar vriendinnen ervaren, bevragen en onderzoeken hoe het is als jijzelf of als iemand in je omgeving dood gaat. Waar ga je naartoe als je dood bent? Welke herinneringen neem je mee? Wat voel je als iemand uit je omgeving er niet meer is? Met behulp van spel, dans en muziek bespreekt Theatergroep Jut deze vragen met kinderen uit groep 5 t/m 8.

WERKZAAMHEDEN

Buro Dertig ondersteunt op het gebied van marketing en werving:

  • Aanscherpen en uitbreiden marketingplan
  • Advies m.b.t. de website Theatergroep Jut
  • Opstellen van een online communicatieplan
  • Persbericht aanscherpen, verspreiden en nabellen
  • Werving van basisscholen en passende locaties

OPDRACHTGEVER

Theatergroep Jut