fbpx

Marketing &… Taalwetenschappen

Bij Buro Dertig werken veel enthousiastelingen met verschillende achtergronden en interesses. Roos heeft Geschiedenis gestudeerd, Calvin Psychologie en International Development Studies, Pascale weet alles over design en Floor en Malou hebben een achtergrond in Kunstgeschiedenis. Wat wij daaraan hebben binnen ons communicatiebureau? Nou, heel veel! Marketing en communicatie is op zoveel verschillende manieren te benaderen en uit te voeren. De verschillende disciplines zorgen voor diversiteit, creativiteit en originaliteit. Hoe? Dat laten we zien in de blogreeks Marketing&… Vanuit verschillende oogpunten werpen we een blik op marketing. Wat kunnen we leren van geschiedenis? Hoe zouden bekende filosofen schrijven over marketing? En wat nemen we mee vanuit psychologie? Deze keer bespreekt Maureen Marketing &… taalwetenschappen.

 

Wat kunnen marketeers leren van taalwetenschappers? Het antwoord hierop lijkt een open deur, want zonder taal geen communicatie. Of nou ja, natuurlijk kun je ook op andere manieren een boodschap overbrengen, zoals met beeld, muziek of rooksignalen. Toch is gesproken en geschreven taal ons belangrijkste communicatiemiddel. Binnen marketing en communicatie, waar iedereen zo bewust met taal bezig is, wordt er niet meer vaak stilgestaan bij de expliciete voordelen van taalwetenschap. Daar ga ik verandering in brengen. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat houdt taalwetenschappen in? De betekenis kán bijna niet simpeler: het is namelijk de wetenschap die zich bezighoudt met taal. Het bestuderen van taal is onder te verdelen in een heleboel onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: fonetiek, semantiek, pragmatiek & sociolinguïstiek. Dat klinkt ingewikkelder dan het is, want eigenlijk is taalwetenschap voor iedereen toegankelijk. We gebruiken toch immers allemaal taal, elke dag opnieuw? In deze blog geef ik vier redenen waarom marketeers meer met taalwetenschappers zouden moeten werken.

 

  1. Belang van spelling & grammatica

Ik zal niet zeggen dat geen enkele taalwetenschapper ooit nog een taalfout zal maken, maar zij zijn zeker bewuster bezig met juiste spelling en correcte grammatica dan de gemiddelde Nederlander. Zo wordt er vaak gezegd dat door de opkomst van de Engelse taal het Nederlands van de jongere generaties hard achteruitgaat, maar niet voor taalwetenschappers, hoor. Foutloos communiceren in de eigen taal blijft natuurlijk van groot belang voor de professionaliteit van een bericht of bedrijf. Niemand wil een bericht vol fouten online zetten, toch? Pas maar op voor die taalnazi’s en laat een taalwetenschapper je tekst even checken.

 

  1. Wie zegt wat?

Sociolinguïstiek is een vakgebied binnen taalwetenschappen dat taal en taalgebruik bestudeert in de context van cultuur en maatschappij. Zo wordt er onderzocht óf en waaróm verschillende groepen mensen bepaalde woorden bijvoorbeeld anders uitspreken of anders gebruiken. Deze groepen kunnen worden bestudeerd aan de hand van verschillende criteria, zoals leeftijd, gender, klasse, godsdienst, etnische of regionale afkomst. Zo weet je dus dat een pastoor de mis waarschijnlijk niet zal openen met ‘Hey, y’all’. Dus laat het gerust over aan de taalwetenschappers om een gerichte tekst te schrijven voor een specifieke doelgroep.

 

  1. Literatuur

Een discipline gerelateerd aan taalwetenschappen is literatuur. Deze vakgebieden hebben veel overlap en ze vullen elkaar goed aan. Waarschijnlijk hebben we vroeg of laat in ons leven allemaal weleens gehoord dat lezen goed voor je is (waarschijnlijk vroeg, bijvoorbeeld toen je voor Nederlands aan die literatuurlijst moest beginnen). Maar wat zijn precies de voordelen van veel lezen en wat heeft marketing/communicatie daaraan?

 

Door veel te lezen ontwikkel je een rijke woordenschat, verruim je je wereldbeeld en leer je verschillende perspectieven te verkennen. Een rijke woordenschat is natuurlijk best vanzelfsprekend; daar kun je mooiere teksten mee schrijven, maar een ruim wereldbeeld en inlevingsvermogen moeten ook zeker niet onderschat worden. Tijdens het lezen kom je ongetwijfeld personages tegen waarmee je jezelf niet identificeert. Maar toch neem je een kijkje in hun gedachten en leer je over hun beweegredenen. Hierdoor kunnen boekwormen zich beter inleven in anderen en bij marketing/communicatie kun je je boodschap zo nog beter finetunen aan de doelgroep.

 

  1. Retorica

Een andere gerelateerde discipline is retorica, de kunst van het overtuigen. Binnen retorica wordt veel gebruik gemaakt van rhetorical devices. Dat zijn stijlfiguren die ook veel binnen literatuur en creative writing worden gebruikt en indruk kunnen maken op de lezer. Als je iets abstracts moet uitleggen gebruik je daar wellicht een vergelijking (oftewel een simile) voor om het tastbaarder te maken. Ook kun je denken aan metaforen, eufemismen of retorische vragen. Iemand die dus geschoold is in retorica kan veel betekenen voor marketinguitingen en deze technieken inzetten om de lezers te imponeren.

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen heeft taal dus superveel verschillende mogelijkheden om een boodschap over te brengen. Je kunt iets expliciet benoemen of juist alleen zinspelen op iets en de lezer de boodschap laten ontrafelen. Je kunt beeldspraak gebruiken om een plaatje te schetsen in iemands hoofd of je inleven in de doelgroep en jezelf afvragen welke woorden het beste bij die groep aansluiten. Taalwetenschappers zijn experts in deze technieken en zij kunnen deze dus ook als de beste inzetten om pakkende teksten te schrijven. En het bericht zelf dan? Dat maken zij zorgvuldig en nauwkeurig, gevuld met de meest prachtige stijlfiguren om het zo pakkend mogelijk te maken!

 

Volgende keer kijken we naar Marketing &… Geschiedenis.